Bảng Giá các gói tài khoản Email Google Apps miễn phí

Với tài khoản Email Google Apps free giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa và chỉ cần thanh toán một lần duy nhất.

One

1,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 10 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Two

3,500,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 50 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Three

4,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 100 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Four

7,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 200 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Five

17,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 500 User
 • 15 GB Storage
 • 24/7 Support

Six

29,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 2000 User
 • 15 GB Storage
 • 24/7 Support

Seven

29,900,000lifetime
 • G Suite for Nonprofit
 • 2000 User
 • 30 GB Storage
 • 24/7 Support

Eight

45,900,000lifetime
 • G Suite Unlimited
 • 2000 User
 • Unlimited Storage
 • 24/7 Support