Bảng Giá các gói tài khoản Email Google Apps miễn phí

Với tài khoản Email Google Apps free giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa và chỉ cần thanh toán một lần duy nhất.

One

1,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 10 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Two

3,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 50 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Three

5,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 100 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Four

8,900,000lifetime
 • Standard Edition
  Google Apps Standard Edition
 • 200 User
 • 15 GB Storage
  Google Accounts include 15GB of free storage to share across Google Drive, Gmail, and Google Photos.
 • 24/7 Support

Five

99,000,000lifetime
 • G Suite Basic
  Google Apps Standard Edition
 • 5000 User
 • 30 GB Storage
 • 24/7 Support

Six

129,000,000lifetime
 • G Suite Business
 • 5000 User
 • Unlimited Storage
 • 24/7 Support

Seven

149,000,000lifetime
 • G Suite Enterprise
 • 5000 User
 • Unlimited Storage
 • 24/7 Support