What is Google Apps?

Google Apps là một bộ các ứng dụng của Google kết hợp các dịch vụ cần thiết để giúp doanh nghiệp của bạn.
Đây là một dịch vụ lưu trữ cho phép các doanh nghiệp, trường học và các tổ chức sử dụng một loạt các sản phẩm của Google – bao gồm Email, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, và Google Talk – trên một tên miền duy nhất (ví dụ, www.congtycuaban.com).

Ví dụ, nếu bạn sở hữu miền congtycuaban.com và bạn đăng ký dịch vụ Google Apps, tổ chức của bạn sẽ nhận được:

  • Một địa chỉ email tùy chỉnh ([email protected])
  • Truy cập Google Drive
  • Công cụ xử lý văn bản
  • Bảng tính và các bài thuyết trình
  • Một hệ thống lịch chia sẻ
  • Công cụ để tạo ra các trang web và các trang web cho doanh nghiệp của bạn
  • Và nhiều, nhiều hơn nữa,  chi tiết xem thêm tại https://apps.google.com/intx/vi/products/

Trước 06 tháng 12 năm 2012, Google cung cấp một phiên bản miễn phí của Google Apps (Standard Edition) cho các doanh nghiệp.

Tính đến ngày 06 Tháng 12 năm 2012, Google ngừng cung cấp phiên bản miễn phí cho các khách hàng mới.
Nếu bạn đã có các phiên bản miễn phí, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó miễn phí.

Bây giờ, nếu bạn đăng ký tài khoản Google Apps mới, chi phí chúng tôi đang tính một khoản phí là 50$ một năm cho mỗi người dùng cho một kế hoạch hàng năm để sử dụng dịch vụ, được gọi là Google Apps for Work.

Tuy nhiên, bạn vẫn có cơ hội để có được những tài khoản Standard Edition mà chúng tôi đang bán.
Và tin tốt là bạn có thể thêm tên miền riêng của bạn theo các tài khoản hiện có,
và bắt đầu sử dụng dịch vụ Google Apps mà không cần phải trả phí định kỳ.
Vì vậy, ví dụ nếu bạn có 100 người sử dụng bạn sẽ tiết kiệm khoảng 5.000 $ mỗi năm!

Xin vui lòng đặt hàng để có được tài khoản Google Apps của riêng bạn với giá rất rẻ.