10 User Licenses Google Apps Standard Edition

10 người dùng với tài khoản Google Apps

1,900,000 $

Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Bạn có 10 người dùng (user licenses) sử dụng Google Apps Standard Edition.
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị tài khoản Google Apps.
  • Bàn giao tên miền gốc
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là bí danh vào tài khoản google apps.

 

Mô tả sản phẩm

Ghi chú:

  • Các quá trình thêm tên miền của bạn vào tài khoản Google Apps sẽ được thực hiện bởi chúng tôi.
  • Hãy điền thông tin tên miền bạn muốn được thiết lập là tên miền bí danh trong tài khoản.
  • Chúng tôi sẽ cài đặt ngay sau khi bạn đặt hàng và thanh toán.

Hướng dẫn sử dụng tài khoản và cách nhận và gửi email với tên miền của bạn.

0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “10 người dùng với tài khoản Google Apps”