2000-user-licenses-google-apps-edu-Non-Profit

2000 người dùng với tài khoản Google Apps bản 30GB

49,900,000 $

Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 2000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite của Google.
  • Dung lượng 30GB mỗi người dùng (Gmail, Drive, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

 

 

Mô tả sản phẩm

Ghi chú:

  • Các quá trình thêm tên miền của bạn vào tài khoản Google Apps sẽ được thực hiện bởi chúng tôi.
  • Hãy điền thông tin tên miền bạn muốn được thiết lập như là tên miền chính tại hình thức thanh toán.
  • Hệ thống của chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi một email hướng dẫn bao gồm Thông tin tài khoản Google Apps sau khi bạn thanh toán.
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “2000 người dùng với tài khoản Google Apps bản 30GB”