5000 user interprise
5000 user interprise

5000 người dùng với tài khoản G Suite Enterprise (Dung lượng Không Giới Hạn)

149,000,000 $

Những gì bạn sẽ nhận được:

  • 5000 người dùng (user licenses) dịch vụ G Suite Enterprise.
  • Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN mỗi người dùng (Gmail, Drive, Meet, Docs, Calendar)
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị (full admin).
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập là tên miền chính (primary) vào tài khoản G Suite .

 

 

Mô tả sản phẩm

Ghi chú:

  • Các quá trình thêm tên miền của bạn vào tài khoản G Suite Enterprise sẽ được thực hiện bởi chúng tôi.
  • Hãy điền thông tin tên miền bạn muốn được thiết lập như là tên miền chính tại hình thức thanh toán.
  • Hệ thống của chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi một email hướng dẫn bao gồm Thông tin tài khoản G Suite Enterprise sau khi bạn thanh toán.
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “5000 người dùng với tài khoản G Suite Enterprise (Dung lượng Không Giới Hạn)”