Thay đổi tên miền chính dịch vụ google apps miễn phí

Thay đổi tên miền chính hoặc thêm tên miền phụ Google Apps (G Suite)

1,000,000 $

Những gì bạn sẽ nhận được:

  • Tên miền mới sẽ sử dụng tài khoản Google Apps cũ của bạn.
  • Tên miền của bạn sẽ được thiết lập như là tên miền chính vào tài khoản google apps.
  • Chúng tôi sẽ gửi bạn tài khoản quản trị cho tên miền mới khi hoàn thành.

Nếu bạn muốn thay đổi tên miền chính  (primary) và thêm một tên miền thứ cấp (secondary)  cần liên hệ skype:  vietgapps

 

Hết hàng

Mô tả sản phẩm

Ghi chú:

  • Các quá trình thêm tên miền của bạn vào tài khoản Google Apps sẽ được thực hiện bởi chúng tôi.
  • Tên đăng nhập và mật khẩu quản trị tài khoản Google Apps của bạn.
  • Tên miền bạn muốn thêm vào hoặc muốn thay đổi tên miền chính.
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Thay đổi tên miền chính hoặc thêm tên miền phụ Google Apps (G Suite)”